Hot news

 

Geboorte in De Groene Waterman (Antwerpen) van 'Lissabon, een droomwandeling', do 1 december 2022 om 15u.

Het slotdeel van mijn essay-trilogie is een apologie van de poëzie in mijn leven. Ik dring daarvoor mijn slaapbewustzijn binnen en markeer het begin van mijn pensioen bij de VRT met een reis naar Lissabon. In een droomtekst vol verbeelding voer ik u naar het hart van de stad van Pessoa en Herman de Coninck. Ik denk na over mijn beminde dichters en poëtica's en ontmoet terloops een Iraanse jongen met de naam van een groot dichter: Nima.

In een exclusieve lezing zal ik mijn inspiratiebronnen openbaren en uitweiden over hun vaak onverwachte impact op visuele kunst, muziek en literatuur. Het is een lezing waarvan u als een portfolio met bijlagen bij mijn nieuwe boek kan genieten.
Ik combineer daarvoor enkele passages uit mijn eigen tekst met gedichten en dagboekfragmenten van de kunstenaars en auteurs die erin verschijnen. Bovendien praat ik over mijn eigen ontmoetingen met Peter Handke, Walter Cronkite e.v.a. Het wordt een namiddag van onvergetelijk woord!

U bent allemaal van harte welkom op deze lezing, die doorgaat in de kelder van boekhandel De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen, op donderdag 1 december om 15u. Reserveren is aangewezen: bartdebard39@gmail.com 

24 november: Proust-lezing in Genk

De lezing past in de Proust-maand van Bibliotheek Genk, 100 jaar na het overlijden van de invloedrijke Franse schrijver. Locatie: Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk. De lezing begint om 19.30u. Voor verdere info: 
  •  bibliotheek@genk.be
  • 089653525
  • https://www.bibliotheekgenk.be/proustArpaïs Du Bois

Momenteel werk ik samen met mijn favoriete kunstenares Arpaïs Du Bois, op basis van haar dagboek-achtige schetsboeken die een unieke combinatie van woord, kleur, vorm en vervliedende indrukken zijn. Het wordt iets voor fijnproevers: een tekst vol spiritualiteit in een ontkerkelijkte samenleving. Ik houd u op de hoogte.


WAT RAAKT MIJ...? 

Herbeluister het interview van Friedl Lesage in 'Touché' (op Radio 1) 

HIER: https://radio1.be/wat-raakt-bart-stouten 


Recensie van mijn bundel 'Bunkers' door Dirk de Geest (voor Mappalibri)

Bart Stouten is als dichter altijd al een denker geweest. Hij heeft een voorkeur voor afgewogen, vaak filosofisch aandoende mijmeringen, wat van zijn teksten gedachtenpoëzie maakt. De lyrische en beeldende fragmenten vormen in feite het kader om op zoek te gaan naar een verdiept inzicht in zichzelf en in de wereld. Dat de auteur zich daarbij graag beweegt op de grens van proza en poëzie sluit bij dat streven aan, en het bepaalt in feite mee de geheel eigen toon die Stouten de afgelopen jaren in zijn werk heeft laten zien.
Ook Bunkers is van de eerste bladzijden herkenbaar. Tegelijk echter experimenteert de auteur, meer dan in zijn overige werk, met structuur en taal. De titel verwijst in meer dan een opzicht naar opsluiting en isolement. De meerstemmige tekst is ontstaan in de naweeën van een ziekenhuisopname, maar ook in volle coronatijd. Het noodgedwongen verdwijnen van de prikkels van de buitenwereld bracht bij Stouten een soort van verdiepte zelfervaring met zich mee, die deels in een soort van narcotische roes verliep. In die zin deed zich een koor aan stemmen en indrukken aan hem voor, een samenspel dat door de uitgever typografisch is vormgegeven met behulp van verschillende lettertypes en lettergroottes.In eerste instantie is er het verhaal van het heden. Het verblijf in het ziekenhuis gaat gepaard met uitspraken en instructies van dokters, en hun aanwezigheid confronteert het ik met de buitenwereld: die realiteit is op allerlei manieren aanwezig, via stemmen en nieuwsberichten maar ook via gedachten aan de politieke en de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de epidemie de mensheid stelt. Andere verhalen gaan in op het verleden, en daarbij is het nog minder duidelijk wat realiteit is en wat droom of waan. De ontmoeting met de turnleraar in spe Pieter, brengt de onhandige jonge protagonist zelfbeheersing en inzicht bij, en tussen beiden ontstaat een bijzondere, homo-erotisch geladen band. Andere gedichten bezingen wandelingen langs de zee, de weg van de oneindigheid die tegelijk zorgt voor extra zuurstof.Die toch vrij associatieve opbouw van de tekstlagen zal misschien sommige lezers afschrikken. Anderzijds wordt op die manier onderstreept hoe associatief de menselijke geest in elkaar zit, en zo ontstaat een mozaïek aan fragmenten die zowel stilistisch als thematisch de lezer aanzet tot de eigen verbeelding. Bunkers is daardoor een bundel die de ambivalentie van het menselijke bestaan laat zien: de beperkingen en de kwetsbaarheid die in deze specifieke omstandigheden van gedwongen maatschappelijke én medische opsluiting des te sterker op de voorgrond komen, maar tegelijk ook de grenzeloze verbeelding en herinnering die de mens een gevoel geeft van mentale bevrijding. Stouten slaagt erin die ervaring overtuigend neer te zetten, en zijn stilistische bravoure zorgt voor een aantal uiterst sfeervolle maar soms ook meeslepende fragmenten.
Bart Stouten: Bunkers, P, Leuven 2021, 63 p. ISBN 9789493138438